Gyakori kérdések

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben?
Elsődleges szempont, hogy a képviseletet ellátó naprakész könyvelést és nyilvántartást vezessen, melyből világosan átlátható minden fizetési kötelezettséggel rendelkezőtulajdonos egyenlege. Ezek ismeretében két-három hónap elmaradás esetén szükséges a tulajdonos informálása.Amennyiben az informálás nem vezet eredményre, úgy a közös képviselő tértivevénnyel ellátott levélben fizetési felszólítást küld a hátralékkal rendelkező tulajdonosnak.A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell az elmaradás pontos összegét, a befizetés helyét, azaz a Társasház pontos bankszámlaszámát és a befizetésre kiszabott határidőt. Abban az esetben, ha a fizetési szándék továbbra sem történik meg, fizetési meghagyás kezdeményezhető az illetékes Bíróságon, melyet végső esetben végrehajtási eljárás követhet (pld: jelzálogbejegyzés).
Ki fizet, a nem fizetők helyett?
Társasházakra a sortartásos kezesség szabályai vonatkoznak. Vagyis, az adósság rendezéséig, az érintett Társasháznak kötelessége a meglévő vagyonból, a költségeket finanszíroznia, megelőlegeznie.
Mikor kötelező számvizsgálót választani?
25 lakás feletti társasházak esetében kötelező!
Mi a feladata a számvizsgálónak?
A számvizsgáló elsődleges feladata, a közös képviselő tevékenységének, illetve a Társasház pénzforgalmának ellenőrzése. További  feladatait az SZMSZ-ben foglaltak határozzák meg.
Mit tartalmaz az SZMSZ?
A társasházban előírt Házirenden túl, a SZERVEZETI és MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT részletesen meghatározza a közgyűlés, a közös képviselő és a számvizsgáló tagok feladatait, kötelezettségeit valamint a jogait. A Társasház működésének szabályait, a Társasház egyéni arculatára formálva, a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével ajánlatos elkészíteni.
Hogyan módosítható az SZMSZ?
Közgyűlés döntésével, bármikor!
Mit lehet rögzíteni a házirendben?
Közös épületrészek, területek és helyiségek használatának részletes szabályait, a lakásokban zajjal járó munkák és más tevékenységek időtartamát. Igény szerint a Házirendben rögzíthető az állattartás, a takarítás vagy akár a kertkarbantartás szabályai.
Mi szükséges a tulajdonosok által kezdeményezett közgyűlést összehívásához?
A napirend és az ok megjelölésével, a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonosok írásban kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását.
Évente hány alkalommal kell közgyűlést tartani?
Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb május 31.-ig.
A közgyűlésen hozott döntések, hol és milyen formában kerülnek rögzítésre?
Közgyűlésről kötelező jegyzőkönyvet készíteni, melyben a meghozott döntések határozat formájában kerülnek rögzítésre. A közgyűléseken született határozatokat, a Közgyűlési Határozatok Könyvében is vezetni kell.
Mikor döntésképes egy közgyűlés?
Döntésképes a közgyűlés abban az esetben, ha a tulajdonosok összes tulajdoni hányadának több mint a fele jelen van. Jelenlét hiányában, a megismételt közgyűlés ugyanakkor már nincs tekintettel a résztvevők tulajdoni hányadára, így függetlenül attól hányan jelentek meg, a közgyűlés döntésképes lehet!
Kik szavazhatnak a közgyűlésen?
A lakások tulajdonosai. Távollét esetén, az írásban meghatalmazottak.
Nem értek egyet a közgyűlésen hozott döntéssel. Mit tehetek?
A törvényben meghatározott illeték megfizetése után, a határozat meghozatalától számított 60 napon belül kérhető a bíróságtól, a vitatott határozat érvénytelenségének megállapítása.
Kötelező felújítási alapot képezni?
A felújítási alapképzés nem kötelező, azonban a nem várt, nagy összegű javítási munkálatok miatt ajánlott!
Kit terhel a korábbi tulajdonos által hátrahagyott, ki nem fizetett közös költség?
Adás-vétel esetén különösen ajánlatos a régi tulajdonostól „nullás” igazolást kérni, melyben a közös képviselő igazolja, hogy az eladónak közös költség hátraléka, tartozása nincs! Ennek elmulasztása esetén, a régi tulajdonos által hátrahagyott, ki nem fizetett közös és egyéb költségek az új tulajdonost terhelik.
Mit jelen az, hogy rendkívüli egyszeri befizetés?
Abban az esetben, amikor egy Társasház a nem várt nagy összegű kiadások megfinanszírozására nem rendelkezik kellő fedezettel, akkor a közgyűlés a közös költségen felül, rendkívüli egyszeri befizetést rendelhet el.
Kit terhel a lakásomban történt dugulás elhárítás költségei?
Az attól függ, hogy a csatornavezeték mely szakaszában történt a dugulás. Amennyiben a közös fővezetékben, úgy a Társasházat, azonban ha a lakás vezetékében, úgy a lakás tulajdonosát.
Ki tud segíteni a problémás szomszédokkal szemben?
Amennyiben a probléma a többséget vagy a közös tulajdont valamilyen formában érinti, úgy a képviselőnek kell kezdeményeznie az intézkedést.
***
Amennyiben kérdéseire nem találta meg a választ a fent felsoroltak között, úgy kérem keressen bennünket bizalommal, válaszolunk minden kérdésére!